HR Consultancy

Heeft de huidige HR Visie dezelfde kleur als de strategie van de onderneming? Zijn de rollen en verwachtingen duidelijk, efficiënt en eenduidig? Het succes van een onderneming hangt voor een (groot) deel samen met het menselijk kapitaal. Om de kwaliteit van dit kapitaal op peil te houden, zijn eigentijdse en flexibele HR-managers nodig . Professionals die als volwaardig partner van het management kunnen fungeren.

Focus op het ondernemersresultaat, prestatieverbetering, efficiency en continuïteit zijn hierbij de uitgangspunten.

Born HR- Consultancy & Coaching kan op interim- of project basis een HR Visie invulling geven, een HR-afdeling verder professionaliseren, de HR-professionals tijdelijk aansturen of vervangen en het belang van HRM verder uitdragen. Na een fase van strategische consultancy vertalen we alles in heldere, meetbare actieplannen en houden, indien gewenst, de implementatie nauwlettend in het oog.

Bij Born HR- Consultancy & Coaching kun je terecht voor:

Contact

Berth Rijbroek-Nijland
HR-Consultant & Coach
+31623083434
Den Haag
Stuur mij een email
KvK 53433041